Shopping Cart 0 items - €0,00 0
0 items in cart

Specials

Specials

Voeringen
De buitenzijde van uw toga staat vast in verschillende besluiten en beschrijvingen, daar zullen wij natuurlijk aan voldoen. Om uw toga persoonlijk te maken, borduren wij altijd uw naam in de toga. Dit doen we in eigen huis, zodat we hier de volledige controle op hebben. Wilt u het nóg persoonlijker maken? Dan kunnen wij de voering van uw toga helemaal naar wens maken. In eigen beheer kunnen wij een prachtige voering voor u ontwerpen, u levert het idee of ideeën aan en zo mogelijk ook de bestanden (foto’s en afbeeldingen bij voorkeur in jpeg in een zo hoog mogelijke resolutie, ook PDF, Photoshop of Illustrator bestanden zijn welkom) en wij gaan voor u aan de slag om een ontwerp te maken.

Wij betrekken u hierbij en zullen u een voorstel sturen waarop aanpassingen mogelijk zijn. Denk aan uw favoriete muziekstuk, een hobby, een formule of afbeelding uit uw promotieonderzoek, een dierbare afbeelding, een mooie foto van uw favoriete vakantiebestemming; alles is mogelijk. Zelfs het verwerken van een dierbaar kledingstuk is mogelijk, zo hebben wij al eens een oude stropdas die van emotionele waarde was, verwerkt in de voering.

Zo krijgt u een unieke en persoonlijke toga! Kijk in onze galerij naar voorbeelden van voeringen die we al gemaakt hebben en informeer gerust naar de mogelijkheden en prijzen.

Kappa

Bijzondere cape, die gekoppeld is een eredoctoraat. Elke universiteit heeft zijn eigen kappa, die zich onderscheid in model en kleur. Daarnaast is deze voorzien van het betreffende universitaire wapen ( logo).

Een eredoctoraat (doctoratus honoris causa) is een doctoraat (de titel of graad van doctor) die soms wordt verleend aan personen die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd in de wetenschap, zonder dat daarover verslag is gelegd in een proefschrift . Ook komt het voor dat iemand een eredoctoraat krijgt voor niet-academische prestaties, bijvoorbeeld op maatschappelijk gebied of in de politiek. Overigens kunnen ook degenen die langs reguliere weg hun doctorsgraad hebben verkregen door het schrijven van een proefschrift, een eredoctoraat van een andere universiteit ontvangen bij wijze van bijzonder eerbewijs voor academische prestaties. Vaak wordt dit eredoctoraat uitgereikt bij feestelijke gelegenheden De titel dr.h.c. dient onderscheiden te worden van de gewone doctorstitel dr, die verkregen wordt door een wetenschappelijke promotie, waarbij een proefschrift wordt verdedigd.

Uitreiking van een eredoctoraat vindt meestal plaats tijdens een feestelijke gelegenheid zoals Dias Natalis in de vorm van een oorkonde en kappa van de betreffende universiteit.

Vaandel

Een vaandel (ook wel vendel genoemd) is een onderscheidende vlag ter identificatie van een bepaalde groepering of een voer- of vaartuig.

Militaire vaandels (veldtekens) zijn bedoeld om een militaire eenheid te herkennen of de nationaliteit van een schip aan te duiden.

Religieuze of  liturgische (kerkelijke) vaandels zijn vooral bedoeld om meegedragen te worden in processies. Daarnaast zijn vaandels van schutterijen, gilden en later fanfares en harmonieën ontstaan.

Een prachtig voorbeeld is de vaandel van het Boxtel’s Harmonie, die in 1910 vervaardigd is door J. Jongeneelen te Roosendaal en in 1997 gerestaureerd door vaandelmakerij Signum uit Herpen.

Een banier lijkt op een vaandel, maar is een vlag dat een symbool, logo of andere boodschap toont. In de heraldiek wordt de term ‘banier’ vooral gebruikt voor een vlag die enkel een wapen afbeeldt of een element uit een wapenschild toont.

Familie- en gemeentewapens
Deze ambtsgewaden worden sinds de 4e eeuw teruggevoerd op de toga’s die in de Romeinse cultuur een teken van autoriteit en waardigheid waren. Ook kan men denken aan de drang van Rome om allerlei onderdelen van de oudtestamentische eredienst in te voeren in de christelijke kerk. Denk aan het altaar, het misoffer, het priesterambt, de wierook en kandelaars. De R.K.-kerk meende immers dat de kerk in de plaats van Israël was gekomen. In de protestantse kerken is de toga geen algemene, maar nog wel veel voorkomende dracht van de dominee. Vaak wat ingetogen, zoals bijvoorbeeld de Lutherse toga.

Volg ons op Facebook

Volg ons op Instagram